Έντυπα λογιστηρίου

Τιμολόγια - Δελτία αποστολής, αποδείξεις είσπραξης, δελτία παραγγελίας, διάφορα έντυπα
σε φόρμες(ενοικίαση αυτοκινήτου, φορτωτικές εντολές) κ.α. Σε μπλόκ, μηχανογραφικά έντυπα
ή μεμονωμένα φύλλα Α4, Α5 για χρήση σε laser ή κρουστικούς (dot matrix) εκτυπωτές,
συμβατά με τα πιο δημοφιλή λογιστικά προγράμματα της αγοράς.

 

Αφοί Μαρκόπουλοι ΟΕ
Φίλυρο Θεσσαλονίκη
57010 ΤΘ 2502
Τηλ: 2310.677022, 6974.672619
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share

создать сайт