Διαφημιστικά έντυπα

Είτε πρόκειται για ένα φέιγ βολάν, είτε για ένα πολυσέλιδο προσπέκτους ή κατάλογο, θα σχεδιάσουμε τα έντυπά σας,
δίνοντας επαγγελματικό χαρακτήρα σε αυτά. Μας αρκεί ένα σκίτσο ή ένα προσχέδιο του εντύπου που θα χρειαστείτε.
Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας..

- Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το κόστος
- Θα δείτε δείγμα πριν την εκτύπωση
- Με την ολοκλήρωση της εργασίας, θα παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή όλο το υλικό που χρησιμοποιήσαμε.

Σε περίπτωση επανεκτύπωσης, στείλτε μας τη μακέτα σε ψηφιακή μορφή ή επικοινωνήστε μαζί μας για το έντυπο
που σας ενδιαφέρει. Θα σας προτείνουμε λύσεις οικονομικές, χωρίς να υστερούν σε ποιότητα εκτύπωσης, λαμβάνοντας
πάντα υπόψην τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες προβολής και διαφήμισης του προϊόντος σας.

 

flyers

leaflets

Share

создать сайт